O jazykové škole

Naše jazyková škola, která byla založena v roce 2002 jako Jazykové centrum, se zaměřuje hlavně na firemní a individuální jazykovou výuku angličtiny, němčiny a ruštiny, ale nejsou nám neznámé ani další jazyky, zejména španělština, francouzština, arabština a polština.

Naši vysokoškolsky vzdělaní lektoři s odpovídající praxí ve výuce jazyků jsou našim nejdůležitějším aktivem a proto jim věnujeme maximální pozornost. Naši lektoři procházejí metodickými semináři a metodickým vedením a vedle své odbornosti mají lidský přístup a snaží se s pochopením zjistit potřeby svých studentů a maximálně jim vycházet vstříc. Všichni si uvědomujeme, že naučit se cizí jazyk je jedním z nejtěžších cílů a o to těžší to je, když se cizí jazyk učíme při plném pracovním nasazení. Proto vždy usilujeme o to, aby naše lekce byly nejen pestré, ale aby co nejvíce studenta vtáhly a umožnily mu tak se učit i prakticky a nevědomky.

Novou látku se vždy snažíme předat co nejsrozumitelnějším způsobem, což nemusí být, zejména u klíčových jevů, nutně prostřednictvím rodilého mluvčího. Jasnost a transparentnost výukového procesu je jedním z našich klíčových přístupů.

Protože žádná učebnice není dokonalá, poskytujeme našim lektorům k dispozici nepřeberné množství výukových materiálů. Neučíme své studenty znát učebnici, ale umět používat cizí jazyk. Lektoři tak mohou své lekce zpestřit jak autentickými materiály, tak se také věnovat problematickým oblastem svých studentů v míře, která je potřebná.

 

Individuální výuka

Individuální výuku nejčastěji využívají ti, kteří rychle potřebují osvěžit svoji znalost cizího jazyka. Často k ní přistupují firmy jako zaměstnavatelé, kteří své vybrané zaměstnance potřebují rychle připravit na určitý úkol.
Tato výuka je "ušitá" přímo na míru potřebám zákazníka. Proto u ní vždy věnujeme mimořádnou pozornost kvalitní identifikaci vstupní úrovně znalosti studenta a vhodnému nastavení cílů, kterých má být dosaženo. Podle toho specifikujeme zaměření kurzu a celkové sestavení vzdělávacího plánu.

Vedle toho, že je tento druh výuky velmi intenzívní a zaměřuje se na individuální potřeby zákazníka, je doba výuky stanovena podle potřeb zákazníka – což ocení zejména velmi exponovaní lidé a také z tohoto důvodu v rámci této výuky poskytujeme rozšířené konzultace.

 

Firemní výuka

Pro firemní klientelu realizujeme firemní vzdělávání připravené na míru podle požadavků zákazníka. Po obdržení vaší poptávky se s vámi spojíme a navštívíme vás, abychom mohli přesně identifikovat vaše potřeby a připravit odpovídající nabídku.

Vždy klademe velký důraz na zhodnocení vstupních znalostí účastníků vzdělávání, stanovení cílů vzdělávání a na průběžnou a závěrečnou evaluaci. V rámci realizace firemního vzdělávání provádíme monitoring docházky a průběžný monitoring postupu účastníků vzdělávání. To umožňuje poskytovat skutečně efektivní vzdělávání, které se nemíjí svým účinkem.

Pro naše vybrané jazykové firemní vzdělávání a akce využíváme jak kvalifikované lektory - lingvisty, české i zahraniční lektory, tak i odborníky a specialisty na odborné oblasti vzdělávacích programů, které realizujeme. Náš tým nám umožňuje sestavit a realizovat jak jazykově, tak i odborně fundované vzdělávací programy, které odpovídají potřebám našich zákazníků.

Firemní vzdělávání probíhá jak formou skupinové výuky tak i individuální výuky či výuky 2+1. Některé kurzy probíhají v našich prostorách, jiné na žádost zákazníka přímo na pracovišti.

Mezi naše vzdělávací programy, které realizujeme, patří obecná angličtina, obecná němčina (ve všech úrovních pokročilosti), obchodní angličtina, obchodní němčina (ve všech úrovních pokročilosti) a celé spektrum kurzů zaměřujících se na obchodní dovednosti v češtině a v angličtině, jako jsou například prezentační dovednosti aplikované na různé pracovní oblasti, vedení porad a další.

Samozřejmě, že mimo vlastní firemní výuku poskytujeme také nezávislý jazykový audit s výstupem definovaným podle potřeb zákazníka. Mimo služeb jazykové školy vám také můžeme nabídnout kompletní portfolio služeb překladatelské agentury.

Tyto stránky používají nezbytné cookies. Cookies nezpracováváme ani nesbíráme .