Jak vyučujeme jazyky u nás

Jednotlivé lekce sestávají ze dvou 45 minutových výukových hodin (tedy 90 min.) vždy jednou týdně.

Výuka probíhá v pondělí až čtvrtek v odpoledních (tj. 15:30 - 17:00 hod.) nebo v podvečerních hodinách (tj. 17:10 - 18:40). Na základě dohody skupiny s lektorem jsou možné drobné časové odchylky.

Výuka probíhá zábavnou formou a vždy se zaměřujeme na rozvoj praktických jazykových a komunikačních dovedností. Současně se snažíme vybavit vás nezbytnými znalostmi  tomu, abyste byli schopni pružně reagovat v běžných situacích. Podstatnou část výuky věnujeme konverzaci na různá témata (podle úrovně pokročilosti), ale v zásadě hned na úrovni odpovídající vaší jazykové znalosti. Rozvoj poslechových dovedností a schopnosti porozumět jak slyšenému, tak čtenému slovu vás všestranně vybaví pro komunikaci v cizím jazyce.


 • Efektivní výuka v malých skupinkách (max. 4 dvojice) umožňuje práci ve dvojicích a velkou variabilitu výukových metod
 • Zkušení čeští i zahraniční lektoři
 • Moderní výukové materiály
 • Výuka probíhá v plně multimediálně vybavené učebně, díky tomu maximálně zařazujeme multimediální výuku
 • Důkladné rozřazení studentů - budete ve skupině se stejnými jazykovými znalostmi
 • Speciální kurz ZAČÁTEČNÍK, určený pouze pro naprosté začátečníky. Zde nenarazíte na žádného "věčného začátečníka" ani jiné pokročilé spolužáky
 • Speciální kurz VĚČNÝ ZAČÁTEČNÍK určený pro ty, kteří začínají stále znovu. Dobrý odrazový můstek k dalšímu pokroku
 • Poradenství v oblasti dalšího jazykového vzdělávání
 • Individuální výuka
 • Možnost přípravy na jazykové zkoušky

 


Nejčastěji používané učebnice

Za deset let našeho působení na trhu používáme velké množství učebních materiálů, které různě kombinujeme, abychom tak našim studentům poskytli to nejlepší. Každý kurz má svou hlavní učebnici, avšak používáme i mnohé materiály, které vznikaly na základě práce s mnoha dalšími učebnicemi. Mimoto i lektoři mají své vlastní materiály. Níže uvádíme některé z nejčastěji používaných učebnic. Ve většině případů používáme jen část z určité publikace, abychom pro vás vybrali to nejlepší.

Angličtina

 • New English File
 • (New) Cutting Edge
 • Lifestyle
 • Global
 • Cvičebnice anglické gramatiky
 • Speak Out
 • English Result

 

 • Essential Grammar In Use
 • English Grammar In Use

 

 • English For Business Communication
 • International Express
 • Market Leader
 • Business Benchmark
 • Business Result
 • a mnohé další

 

Francouzština

 • Le nouveau sansfrontiers
 • Le francais pour vous
 • Francouzština pro samouky (Leda)

 

Němčina

 • Deutsch im Gerpräch
 • Brückenkurs
 • Dialog Beruf
 • Sprechen Sie Deutsch?

 

Španělština

 • VEN Nuevo
 • Učebnice současné španělštiny (C-Press)
 • Španělština (Leda)
 • Španělština nejen pro samouky (Leda)

 

Ruština pro pokročilé

 • Ruština (nejen) pro samouky
 • Ruština

 

Portugalština (Leda)

 • Portugalština

 

Arabština

 • Základy spisovné moderní arabštiny 1, 2 (Fleisig, Bahbouh)

Tyto stránky používají nezbytné cookies. Cookies nezpracováváme ani nesbíráme .