Poskytované služby

Překládané jazyky

 • angličtina, němčina, holandština
 • francouzština, španělština, italština, portugalština
 • slovenština, ruština, polština, ukrajinština, chorvatština, slovinština, srbština, srbochorvatština, černohorština, makedonština
 • maďarština, lotyština, litevština, estonština, albánština

Všechny jazyky překládáme v libovolných jazykových kombinacích.
U všech uvedených jazyků poskytujeme také úřední překlady.Hlavní překládané obory

 • Obchodní a provozní dokumentace - memoranda, poznámky z jednání, zápisy, korespondence, interní dokumentace a komunikace, archivní a provozní řády, provozní dokumentace, reporty, prezentace
 • Právo - smlouvy, zejména z oblasti obchodního práva, nájemní smlouvy, licenční ujednání, licence, právní studie a analýzy
 • Ekonomie - ekonomické analýzy, prognózy, studie
 • Management - plány, prezentace, reporty, dokumentace
 • Personální management a lidské zdroje - personální plány, personální dokumentace, právní analýzy a studie vztahující se k problematice managementu lidských zdrojů, metodologie, opatření a další dokumenty, dokumentace vzdělávacích akcí
 • Řízení jakosti - zprávy z auditů, certifikáty, příručky jakosti a dokumentace vztahující se k systémům řízení jakosti
 • Technika - obecně, návody k výrobkům, strojírenství, technologie, elektrotechnika a elektronika, řešení závad, manuály, záruky, postupy
 • Energetika - studie, plány, strategické, taktické a operační plány
 • Vodohospodářství - studie, plány
 • Letecká doprava - provozní dokumentace
 • Finance, pojišťovnictví, bankovnictví - smlouvy, pojistné smlouvy, analýzy, průvodce pro uživatele, nápovědy softwaru, provozní dokumentace nástrojů v bankovnictví a pojišťovnictví, popisy produktů, učební materiály
 • Grantová problematika EU - grantové žádosti a související dokumentace, studie proveditelnosti, atd.
 • Automobilový průmysl - software pro automobilový průmysl, technologie, katalogy, montážní postupy, bezpečnostní předpisy, provozní dokumentace
 • Řídicí podnikové systémy - ERP a MRP systémy, lokalizace
 • Software - software obecně, nápovědy, lokalizace, manuály, uživatelská rozhraní
 • Bezpečnostní software - lokalizace,  ujednání s koncovým uživatelem, uživatelská rozhraní
 • Těžební průmysl - studie, provozní dokumentace, technologie
 • Lékařská technika - popisy výrobků, záruky, technologie a postupy
 • Logistika - provozní dokumentace, dokumentace pro vstup zahraničních firem na český trh
 • Cestovní ruch - katalogy, smlouvy, provozní dokumentace
 • Marketing - marketingové studie, plány, prezentace, propagační materiály, uživatelské materiályTypy překladů, které poskytujeme

Běžné překlady

Texty, v nichž se nevyskytuje odborný jazyk a které nevyžadují žádné zvláštní odborné vzdělání nebo vědomosti. Jsou to například běžné všeobecné texty, soukromá korespondence, životopisy, neodborná dokumentace pro jednotlivce a nevýdělečné organizace a podobně. 

Odborné překlady

Texty s odbornou terminologií, texty vyžadující specializované nebo odborné vzdělání či znalosti, například právo, grantové dokumentace a dokumenty EU, sociologie, marketing, účetnictví a daně, atd.

Technické překlady

Odborné překlady zejména technického a přírodovědného zaměření vyžadující technické a odborné vzdělání a znalosti, například metalurgie, architektura, urbanistika, ale i technické zprávy a dokumentace.

Právní překlady

Překlady vyžadující znalost právní problematiky oblasti výchozího a cílového jazyka, například dokumenty zakládacího právního jednání, kupní a nájemní smlouvy, licenční ujednání a další.

Soudní čili úřední překlady

Jsou veškeré překlady, které provádějí tzv. soudní tlumočníci, tedy překladatelé a tlumočníci, kteří byli k výkonu soudního tlumočníka jmenováni krajskými soudy. Aby se tito překladatelé a tlumočníci mohli ucházet o jmenování soudním tlumočníkem, musí splňovat mimořádně přísná kritéria. Jsou vybaveni pečetí soudního tlumočníka a překlady, které provedou, jsou právně závazné a stávají se oficiálními dokumenty doma i v zahraničí.

Nejčastěji se takto překládají úřední a osobní dokumenty jako rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, vysvědčení  a diplomy, certifikáty, ale i znalecké posudky nebo dokumentace potřebná pro soudní nebo správní řízení.

Mnohé z takto překládaných dokumentů vyžadují tzv. superlegalizaci a opatření apostilační doložkou. Právě z tohoto důvodu není odpovědné vyhotovení úředního překladu otázkou několika hodin, a proto doporučujeme, abyste si v případě jejich potřeby rezervovali na jejich vyhotovení dostatek času.

Tyto stránky používají nezbytné cookies. Cookies nezpracováváme ani nesbíráme .